Home ವಿದೇಶ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈ ಅಜ್ಞಾತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರೋಕು ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪಿಗಳು.
error: Copy ಮಾಡಬೇಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ