Home ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ (ವೀಡಿಯೋ) ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಪರ ಮಾತನಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಜೀವಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಮತಾಂಧರು
error: Copy ಮಾಡಬೇಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ