Home ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಭಾವುಟ ತೆಗೆಸಲು ಬಂದಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ
error: Copy ಮಾಡಬೇಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ