Home ರಾಜ್ಯಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ‘ನೋ’ ಎಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
error: Copy ಮಾಡಬೇಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ