Home ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಬರೋದು ತಡವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಊಟಕ್ಕೆ ವಿಳಂಬವಾಯಿತಲ್ಲವೇ? ಎಂದ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?
error: Copy ಮಾಡಬೇಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ