fbpx

Please assign a menu to the primary menu location under menu

ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೇಳಿ

ಮಹೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೇಳಿ

Watch Video

video
error: Content is protected !!