fbpx

ನನ್ನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಕೂಡಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಡಿ. ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಪುತ್ರಿ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ

ನನ್ನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಕೂಡಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಡಿ. ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಪುತ್ರಿ,ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿ


Continue Reading

ನನ್ನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ! ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಕೂಡಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಡಿ ! ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಪುತ್ರಿ !!

Posted by Daijiworld247 on Sunday, March 29, 2020

Trending Short Videos

close

This will close in 26 seconds

error: Content is protected !!