Home ದೇಶ ಯಾರಾದ್ರೂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಕಂಗನಾ ಗುಡುಗಿದ್ದು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ?
error: Copy ಮಾಡಬೇಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ